Loading screen logo with motto

Blog

Zaměřte se společně s námi na nejnovější trendy v programování a IT a zkusme se společně podívat na to, co může budoucnost v tomto rychle měnícím se odvětví přinést. Pravidelně pro vás připravujeme články z kvalitních domácích i zahraničních zdrojů. Články píšeme lidskou formou, protože chceme zpřístupnit a představit toto odvětví i lidem, kteří se o tuto problematiku zajímají, ale odborné články nevyhledávají.

Proč podnikový software není pro malé podniky dobrou investicí?

Pokud jste živnostník, pracujete v menším podniku nebo nějaký vlastníte, celkem pochopitelně se zdá, že plánování podnikových procesů za podpory software ve velkých organizacích působí oproti menším hráčům na trhu vcelku jednoduše. Velké organizace mají vzhledem k řízení rozsáhlejší know-how, přístup k finančním zdrojům, kontakty a dost často také svá vlastní IT oddělení. Majitelé menších podniků jsou tak dost často postaveni před dvě výzvy, kterým velké firmy čelit nemusejí: složitosti trhu s podnikovým softwarem a tomu, že je většina standardních řešení šita na míru právě jejich konkurentům v podobě velkých společností.

zobrazit článek

Co se stane, až výkon počítačů nebude mít kam růst?

Člověk nemusí mít nutně vystudovaný některý z oborů informatiky, aby slyšel o Moorově zákoně – pozorován CEO Intelu Gordonem Moorem, který v 70. letech předpověděl, že se počet tranzistorů v integrovaných obvodech každé dva roky zdvojnásobí. Moorův zákon od 70. let celkem spolehlivě predikuje růst výkonu elektronických zařízení a vzhledem k jeho dlouhodobé platnosti je pochopitelné, že si lidé na bezprecedentní růst výkonu (hlavně v mobilních zařízeních) za tu dobu zvykli. Pro mnohé proto může být překvapení, že se stále více mluví o konci Moorova zákona. Na konci článku naleznete odkazy na pár studií a článků, které doporučuji přečíst především nadšencům.

zobrazit článek

Největší omyl ohledně software v současném světě

Software je neodmyslitelnou součástí dnešního světa. A přestože samozřejmě existují vývojáři na volné noze, většinu software pro nás zajišťují korporáty, velké firmy, střední firmy, menší firmy – zkrátka ty samé organizace zajišťující výrobu automobilů, oblečení, nebo třeba prodej párků v rohlíku na rohu ulice. Všechny tyto subjekty – pokud chtějí uspět – mají společného to, že musí plánovat, optimalizovat, maximalizovat zisk. V tvrdě konkurenčním světě, kde nepřežívá nejsilnější, ale nejefektivnější, existuje pouze málo věcí s větší hodnotou, než dobře spočítané odhady náročnosti, realisticky stanovené deadliny a dodržené rozpočty. Tento způsob uvažování napříč průmyslovými odvětvími je vyzkoušený a zcela nepochybně správný.

zobrazit článek

Pauza na kávu a novinky v IT: Informace z tisíců věděckých prací v jedné tabulce díky AI

NIMS (National Institute for Materials Science) a Technologický institut Toyota v Chicagu vyvinuli společně systém Computer-Aided Material Design, který umožňuje získávat informace týkající se výrobních procesů a materiálových struktur a vlastností – faktorů důležitých pro návrh materiálu – a organizovat a vizualizovat vztah mezi nimi. Použití tohoto systému umožňuje shrnout informace z tisíců vědeckých a technických článků do jediného grafu, racionalizovat a urychlit návrh materiálu.

zobrazit článek