Fine Model Viewer

Jednoduchá webová aplikace, která umožňuje zobrazovat 3D modely ve webovém prohlížeči, bez nutnosti instalovat náročný a drahý software. K 3D projektům tak získávají přístup i lidé, kteří do té doby neměli možnost 3D modely na svých zařízeních zobrazovat, jako například zákazníci stavebních společností, montážníci, nebo pokrývači.

Ukázka