Loading screen logo with motto

Nabízené služby

Snažíme se našim zákazníkům nabídnout kvalitní služby, které zlepší a zefektivní jejich firemní procesy. Zakládáme si na osobním přístupu, jak k menším rodinným firmám nebo živnostníkům, tak k velkým společnostem. Naše řešení se zakládají především na využití nejmodernějších trendů v programování a IT jako je například strojové učení nebo deep learning.

Podnikový software na míru

Co se službou rozumí?

Podnikový software umožňuje organizacím jednodušší alokaci zdrojů, efektivnější plánování procesů a v neposlední řadě lepší komunikaci mezi jednotlivými pracovníky.

Pro koho je služba určena?

Pro společnosti všech velikostí, od menších rodinných firem po velké podniky.

Jaká jsou konkrétní využití služby?

Konkrétním využitím může být například software, který sbírá data z různých podnikových pracovišť (výrobních i administrativních) a na jejich základě umožňuje automatické generování výstupů z nich a poskytuje podporu pro plánování činnosti.

Průmyslový software na zpracování textu

Co se službou rozumí?

Software, který zpracovává text a získává z něj data. S využitím nejmodernějších programovacích postupů dokáže dnešní software (na rozdíl od dřívějších řešení, tvz. parserů) číst text podobně, jako by to činil člověk, ne pouze hloupým, strojovým způsobem.

Pro koho je služba určena?

Cena se velmi liší v závislosti na složitosti požadavku.

Jaká jsou konkrétní využití služby?

Mezi nejmodernější využití této služby patří software schopný získat podrobnosti o kontraktu a zákazníkovi ze smluv či automaticky zaúčtovat přijatou fakturu bez nutnosti ručního přepisování.

Průmyslový software na zpracování obrazu

Co se službou rozumí?

Řešení schopné generovat informace na základě obrazu (v praxi nejčastěji záznam z průmyslové kamery).

Pro koho je služba určena?

Vzhledem k ceně průmyslových kamer a nákladům na vývoj určeno hlavně pro větší společnosti.

Jaká jsou konkrétní využití služby?

Příkladem může být například systém na kontrolu kvality výroku, nebo jeho dílčí části.

Tvorba, správa a propagace webů a webových aplikací

Co se službou rozumí?

Tvorba webových stránek určených k propagaci, nebo nějakým způsobem souvisejících s činností firmy, a zajištění jejich objevování se ve vyhledávačích.

Pro koho je služba určena?

Pro společnosti všech velikostí, od menších rodinných firem po velké podniky.

Jaká jsou konkrétní využití služby?

Konkrétním využitím může být například web horské boudy, který kromě propagace slouží potenciálním klientům k rezervaci pokoje, ubytovaným pak k rezervaci služeb, jako je sauna či sport.